Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,108
· En Yeni Üye: 41mehmet
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahçe Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


01.MAYIS.2019 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Info
KAPICI GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ SGK'YA BİLDİRİLMESİ
YazarlarALİ TEZEL
HABERTÜRKİşçi giriş ve çıkışını SGK’ya bildirmeyen işverene sadece SGK ceza veriyor

Daha önce işçiler için SSK’ya, Bölge Çalışmaya, İŞKUR’a ayrı ayrı verilen bildirgeler yerine yeni düzenleme gereğince sadece SGK’ya verilen bildirimler diğerlerinin de yerini tutacak…

Ancak, işe giriş veya çıkış SGK’ya zamanında bildirilmezse işverene şu an da sadece SGK ceza uyguluyor, yasal değişiklik yapılmazsa ilerde Bölge Çalışma ve İŞKUR’da ayrı ayrı ceza uygulayabilir…


Üstadım 01.08.2009 günü SGK’ya verilen işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri Ek-1, Ek-2 ve İŞKUR’un İAB formları yerine geçmeye başladı.
1) Mükellefler şayet bu işlemleri yasal sürede yerine getirmez ise uygulanacak idari para cezası ne kadar olacak?
2) Bu idari para cezasının kuruma ve mahkemeye itiraz etmeden ödenirse peşin ödeme indirimi var mı?
3) Bazı sosyal güvenlik yazarları bu idari para cezalarında çifte indirimden bahsederken bazıları bu indirimin tek uygulandığından bahsediyor doğru mu?
4) Mükelleflerin kafası karışık bu işin gerçek yüzü uygulamada nasıl davranılıyor?
5) Bu günlerde bu soru yoğunluklu olarak size geliyordur zira bize de geliyor biz, Ali Tezel yazsın da işin doğrusunu bilelim diye bekliyoruz, bu konuyu köşenizde ele alma imkanınız var mı? Ata Atalay


1-SGK’ya yapılan bildirimler yeterli sayılıyor
Ata bey, çoktandır ele almayı ihmal ettiğim bir konuyu hatırlattığınız için teşekkür ederim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi işverenler, muhasebeciler, insan kaynakları elemanları en çok işçi (çalışan) işe alındığında veya işten ayrıldığında 4 yere birden bildirmek zorunda kaldıklarından şikayetçi olurlardı.
Uygulamalara göre işten çıkışlarda;
1-SGK’ya internet üzerinden 10 gün içinde,
2-SGK’ya aylık prim hizmet belgesi ile takip eden ayın 23 üne kadar,
3-İŞKUR’a 15 gün içinde,
4-Çalışma Bakanlığı’na takip eden ayın 15 ine kadar,
Bildirmek-bildirge vermek gerekmekteydi. Şikayet konusu olan bu durumda 5838 sayılı Kanun ile 01.08.2009 gününden itibaren bildirim ikiye düşürüldü, daha doğrusu SGK’ya yapılan bildirimlerin diğerleri için de geçerli olması 28 Şubat 2008 günü Resmi Gazetede yayınlanan 5838 sayı ile Kanunlaştırıldı.
“Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması
EK MADDE 1 - İşverenler tarafından 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer.
Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz.
Geçici 20 nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

2-Bildirim tek ama ceza maddeleri unutuldu
4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 5953 sayılı Basın-İş Kanunu gibi çalışma mevzuatını düzenleyen Kanunlarda, işçi giriş ve çıkışı konusunda bildirgelerin verilmesini öngören hükümlerle, bu bildirgeler verilmezse verilmesi gereken idari para cezaları konusundaki maddeler aynen yerine durmaktadır. İşte bu nedenle, mesela işçi çıkışını SGK’ya 10 gün içinde (ek 5 denilen form ile) internet üzerinden bildirmeyen işverene kaç ceza uygulanacaktır konusu tartışmaları devam etmektedir.
Mesela, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmakta olan bir işçi işveren, 4857/17 gereğince işten çıkarmış ise 10 gün içinde SGK’ya bildirge edecek ve bu bildirim,
**Hem SGK,
**Hem İŞKUR,
**Hem de Bölge Çalışma (Çalışma Bakanlığı),
için geçerli sayılacak bu tamam da işveren bu işten çıkışı yasal süresi içinde SGK’ya bildirmezse durum ne olacak?

3-SGK’ya yasal bildirim yoksa yasalara göre ceza var
Sadece bildirim ve bildirgelerin birbirleri yerine geçeceği şeklinde tek maddelik düzenleme yapılırken her Kanun’da ayrı ayrı zikredilen idari para cezaları konusunda bir düzenleme olmadığından. İşveren işçi bildirimlerini SGK’ya yasal süresi içinde yapmazsa yasalara bakarsak her bir yasaya göre ayrı ayri idari para cezası uygulanması gerekir. Ancak burada bildirim süreleri hakkında sorun var.
İşveren mesela işçi çıkışını;
** 10 gün içinde SGK’ya Ek 5 formuyla yapmazsa SGK’dan ceza alır,
** 15 gün içinde İŞKUR’a İAB formuyla yapmazsa İŞKUR’dan ceza alır,
** Takip eden ayın 15 inci gününe kadar Ek 1 formuyla Çalışma Bakanlığına bildirmezse ceza alır.
Görüldüğü gibi cezaların uygulanmasının şartları her Kanunda farklı, aynı işveren SGK’ya 10 gün içinde Ek 5 formuyla bildirmez ama 15 gün içinde İŞKUR’a İAB ile bildirebilir veya yasal süresi içinde Çalışma Bakanlığına Ek 2 formuyla bildirebilir ki yasal anlamda sadece SGK ceza uygulayabilir.

4-Uygulamada sadece SGK ceza uyguluyor
Burası Türkiye yasalar farklı, uygulamalar farklıdır. Mesela, Çalışma Bakanlığı veya Bölge Çalışma Müdürlükleri Ek 1 ve Ek 2 konusunda bir İş Müfettişi raporu olmaksızın idari para cezası uygulamasına 2001 yılına ait bir genelge ile son vermişlerdir. O halde, işçi giriş ve çıkışını Ek 1 ve Ek 2 ile bildirmezseniz de SGK’ya 10 gün içinde bildirmezseniz de bu taraftan size bir ceza gelme ihtimali yok. Fakat, işyerinizde bir İş Müfettişi inceleme yapar ve Ek 1 ve Ek 2’ler konusunda ne SGK’ya ne de kendilerine bildirim olmadığı raporlaştırırsa idari para cezası gelebilir ki çok minik bir ihtimal.

İŞKUR ise bu konuda hala sessiz, normal şartlarda 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde işinden ayrılanlar için 15 gün içinde İŞKUR’a İAB (İşten ayrılma bildirgesi) verilmelidir ama SGK’ya 10 gün içinde ek 5 formuyla işten çıkışı bildirirseniz İAB vermenize gerek yoktur. Fakat, SGK’ya 10 gün içinde Ek 5 formuyla işçi çıkışı bildirilmemiş ve aynı zamanda 15 gün içinde İAB ile İŞKUR’a da bildirilmemişse yasal olarak İŞKUR size 4447 sayılı Kanun gereğince idari para cezası uygulamak zorundadır. Fakat, bu konuda İŞKUR sessizce beklemekte ceza uygulamasını geciktirmektedir.

SGK ise kesinlikle ceza uygular. İşten çıkış konusunda Ek 5 formu ile internet üzerinden SGK’ya işçi çıkışı bildirilmemiş ise 5838 sayılı Kanun gereğince işverene bir asgari ücret tutarında ceza uygulanır hem de otomatik olarak ceza gönderilir. 5510 sayılı Kanun’un 102 inci maddesine göre de;

****İdari para cezalarının, SGK’ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak SGK’ca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, bilahare gecikme zamlarıyla birlikte tahsil edilir.

5-Bazı bildirimler devam ediyor
Bir çoğunun kafasındaki sorulara da kısa kısa cevaplandırmak yerinde olur.
***Kaldırılanlar
- Bölge Çalışmaya işyeri bildirgesi kaldırıldı
- Ek 1 ve Ek 2 kaldırıldı
- İŞKUR’a İAB kaldırıldı

***Devam edenler
-- 01/08/2009 tarihinden sonra işten ayrılan sigortalılar için on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olsa dahi sigortalı işten ayrılış bildirgesi (ek 5) SGK’ya verilecek.

--İŞKUR’a aylık işgücü çizelgesine ilişkin bildirimler işverenler tarafından verilmeye devam edilecek.

--Bölge Çalışmaya İş Kazası bildirimleri devam edecek.
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması