Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,108
· En Yeni Üye: 41mehmet
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahçe Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


01.MAYIS.2019 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Info
Ateşçi Belgesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ YÖNERGESİ

(14/1/1986 TARİHLİ VE 245 SAYILI MAKAM ONAYI)

 

 

 

        DİKKAT (!) Bu Yönerge, HAZİRAN 2011 tarihli ve 2645 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge''nin 46 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ek ve Değişiklikler: 
1) AĞUSTOS 2005/2575 TD

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, sıvı ve katı yakıtlı kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve Bakımı işlerinde çalışacaklar için açılan “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları”nın kurs bitirme imtihan işlerini tespit etmek.

Kapsam

Madde 2– Bu yönergenin, Millî Eğitim Banklığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarını açmak, bu kurslara kursiyerlerin kayıt ve kabulü, devam-devamsızlığı, imtihan esasları ile imtihan sonunda yapılacak işlemleri kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

Madde 3– Yetkili Kalorifer Ateşçisi kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

            a) T.C. vatandaşı olmak,

             b) Okur-yazar olmak,

             c) Beden ve ruhi sakatlığı bulunmamak,

            d) 18 yaşını bitirmiş olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞACAKLARIN EĞİTİMİ

Eğitim Programları

Madde 4- Yetkili Kalorifer Ateşçisi olarak çalışacakları yetiştirmek amacıyla gerekli eğitim programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

Eğitim Programlarının Uygulanması

Madde 5- Yetkili Kalorifer Ateşçisi Eğitimi, kurs programına uygun olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince hazırlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ KURSLARINDA

GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİCİLER

 

Madde 6- (Değişik: Ağustos 2005/2575 TD) Yetkili kalorifer ateşçisi kurslarında görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin;

            a) Makine mühendisi,

            b) Teknik eğitim fakültesi makine bölümü mezunu,

            c) Teknik eğitim fakültesi sıhhî tesisat bölümü mezunu,

            d) Lider ateşçi kursu belgesi sahibi,

            e) Makine teknikeri 

olması şartları aranır.

Alandaki gelişmeler doğrultusunda yukarıda nitelikleri belirtilenlerin dışında görevlendirilecekler için Genel Müdürlük görüşü alınır. Genel Müdürlük görüşünün oluşmasında üniversitelerle işbirliği yapılır.

Madde 7- (Değişik: Ağustos 2005/2575 TD) Yetkili kalorifer ateşçisi kurslarındaki uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmeleri mülkî amir onayı ile gerçekleşir.

Eğitim Süresi

Madde 8- Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları günde en az 2 saat olmak üzere; 40 saatten az olmayacak şekilde düzenlenir.

Madde 9- Yetkili Kalorifer Ateşçisi adayları kurs programına devama mecburdurlar. Kurs süresinin 1/5'i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ İMTİHANLARI

İmtihanları Yapacak Kurum

Madde 10- Yetkili Kalorifer Ateşçisi kursu imtihanları Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılır.

İmtihan Komisyonu

Madde 11- Yetkili Kalorifer Ateşçisi kursu bitirme imtihanları kursun öğretmeni ile Halk Eğitim Merkezi Müdürünün seçeceği en az iki üyeden kurulan üç kişilik komisyonlar tarafından sözlü uygulamaları olarak yapılır.

Sözlü İmtihanın Niteliği

Madde12- İmtihanlarda soruların açık, anlaşılır ve programa uygun olarak hazırlanmasına özen gösterilir. Sözlü imtihanlarda kursiyer cevap verirken sözü kesilmez. Ancak alınan cevaplarda açıklanması gereken hususlar bulunuyorsa, o noktaların açıklanması kursiyerden istenebilir. Bu imtihanlarda öğretmenler soruların cevaplarını sezdirecek, öğrenciyi şaşırtacak, kıracak, onların dikkatini dağıtacak söz ve hareketlerden özellikle sakınırlar.

İmtihan Yapılışı

Madde 13- İmtihanlara başlamadan önce, komisyon üyeleri imtihan esaslarını bir tutanakla tespit eder. İmtihanlarda, imtihan odasına giren kursiyere, imtihan komisyonunca önceden hazırlanan soruları kur'a usulü ile çektirir. Sorular verildikten sonra her kursiyere düşünmek için biraz süre tanınır. Bir kursiyer soruları cevaplandırırken içeriye alınan ikinci kursiyer, kendisine verilen soruların cevaplarına hazırlanır. Cevap verme süresi en çok yirmi dakikadır. Ancak bu süreler geçtiği halde kursiyerler cevaplarını henüz bitirmemiş iseler bitirinceye kadar beklenir. İmtihanı bitiren öğrenciye not verilmeden ikinci öğrenciden cevap istenmez.

İmtihanların Başlama Saati ve Süresi

Madde 14- Sözlü ve uygulamalı olarak yapılan imtihanlara sabah saat 09.00'da başlanır, 12.00'den 13.30'a kadar ara verilir. 13.30'dan 17.30'a kadar imtihan sürdürülür.

İmtihan Başarılı Sayılma

Madde 15- Notlar 10 esası üzerinden verilir. Sözlü uygulamalı imtihanlarda (5) veya daha yukarı not alan kursiyer bu imtihandan başarılı sayılır. Ateşçi kursu bitirme imtihanına girmeyen kursiyerlere not olarak sıfır (0) verilir.

İmtihan Sonuçlarının İlanı

Madde16- İmtihan sonuçları, çizelgelerle merkezde herkesin görebileceği bir yerde ilan edilir. Bu çizelgelerde her kursiyerin aldığı not ve bu notlara göre geçtiği ve kaldığı yazılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİ BELGESİNİN VERİLMESİ

Yetki Belgesinin Verilmesi

Madde 17-(Değişik: Ağustos 2005/2575 TD) İmtihan sonucunda başarılı olan kursiyerlere örneği Ek-2 de yetkili kalorifer ateşçisi belgesi verilir. Düzenlenen belgeler kursun açıldığı halk eğitimi merkezinin müdürü ile il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından imzalanır ve belgelere soğuk damga vurulur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

TUTULMASI GEREKEN DEFTER

Madde 18- Halk Eğitimi Merkezlerinde Yetkili Kalorifer Ateşçisi kurslarında başarılı olan kursiyerler için sicil defteri tutulur.

Madde 19- Sicil defterinde kursiyerin kimliğini gösteren bilgiler yer alır ve fotoğraf yapıştırılır.

Madde 20- Sicil defterinin sayfaları numaralanır. Her sayfa kurum mühürü ile mühürlenir, kaç sayfa olduğu defterlerin birinci sayfasına yazılır ve tasdik edilir.

Bunlarda silinti ve kazıntı yapılmamasına itina gösterilir.

________________________________________

Ek-1 İMTİHAN TUTANAĞI

Ek-2 YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİ BELGESİ

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması